TIKLA AL
KALİTE
KALİTE
Indomie Hazır Noodle kalitesinin en önemli sırlarından biri kullandığı hammaddelere verdiği önemdir.Indomie Hazır Noodle hammadde seçiminde yasal standartlara ilave olarak kendi üstün kalite standartlarını uygulamakta ve hammaddelerin birinci sınıf kalitede olmasına özellikle dikkat etmektedir.


Ürünlerimizin bileşimlerinde kullanılmakta olan hammaddelerin standartlara uygun bir şekilde test edilip kabul edilmesi kalitemizin en önde gelen şartıdır. Bu amaçla, modern enstrümanlar ile donatılmış Merkez Laboratuvarımızda konusunda uzman ve deneyimli personelimiz tedarik olunan materyallerin uygunluğunu denetlemektedir. Ayrıca, gıda mamulleri üreten şirketler grubu olarak proseslerin gerek yarı mamul safhasında ve gerekse mamul aşamalarında organoleptik testlerinin yapılması ve kayıt altına alınması kalitenin oluşturulmasındaki bir diğer safhaya işaret eder.

Sonuç olarak, mamullerimizin sahip oldukları özellikler göz önünde tutularak depolanmaları, nitelikli araçlarla satış noktalarına sevk edilmeleri, son derece geniş satış ağımızın yardımıyla satış noktalarındaki muhafaza ve teşhir koşullarının saha personelimiz tarafından sürekli denetlenmesi ve mamullerimizin kalite ve nefaset özelliklerinin kaybolmadan tüketicilerimize sunulması kaliteye adanmışlığımızın bir ifadesidir.