TIKLA AL
ŞİRKET POLİTİKASI
ŞİRKET POLİTİKASI
Hazır Noodle üretimindeki öncü şirket olan ADKOTURK, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama ilkemizin gereği olarak sağlıklı ve yüksek kalitedeki ürünlerimizi hammaddeden son ürüne kadar kimyasal, fiziksel, mikrobiyolojik risklerini ‘Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 2000:2005 GMP,GHP ilkelerine göre uluslararası ve Türk standartları altında üretir.
Aşağıdaki yükümlülüklerimizi beyan ederiz:

1. Sürekli olarak hammadde için en iyi kaynak ve modern üretim hatları için altyapı arayışı içinde olmak. İlaveten müşterilerin beklentilerini karşılayacak ve yükseltecek sağlıklı, güvenli ve yüksek kalitede ürünleri rekabetçi bir fiyatla sunmak için çalışma metotlarını, denetim ve kalite kontrol yöntemlerini sürekli olarak geliştirmek.

2. Yeterliliklerini kontrol ederek, mümkün olan en fazla sayıda Türk işgücünü istihdam etmek. Çalışanları deneyimlerine göre eğiterek ve geliştirerek, firmanın politika ve hedeflerini karşılamak. Şirketin tüm departmanlarına gıda güvenliği, kalite ve risk kontrolü kültürünü yaymak.

3. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi FSMS, ISO 22000 kurallarına ve şartlarına uymak. Gıda güvenliğini etkileyebilecek tehlikelerin kontrolünü sağlayacak şekilde en yüksek seviyede hijyen, sağlık standartları ve koşullarını sürekli olarak sağlamak ve geliştirmek. Bunların yanı sıra, şirket, bu politikaları(ilkeleri) tüm şirket çalışanlarına iletmekle ve çalışanlarının bu politikaları(ilkeleri) uygulamaları hususunda onları yönetmekle yükümlüdür. İlaveten bu politikaların beslenme, hijyen ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak iyileştirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

Ayrıca ADKOTURK, tüm şirket tedarikçilerine, müteahhit(taşeronlara) her düzeyde bu politikaları (ilkeleri) yaymayı taahhüt eder.